Contact

Vài dòng mô tả về nội dung page đó, gom các từ khóa quan trọng vào, 2 - 3 từ khóa, độ dài khoảng 2 dòng

Customers can go to one of the following locations page for payment.


* Hanoi Branch
Address: 42 Ma May Street, Ward Goods Sails, Hoan Kiem District, Hanoi
Hotline: (+84) 906.80.90.95 - (+84) 989.661.264 (Mr Truong) 
Tel: (84-4) 3926.00.46
E - mail: info@hanoisportshotel.com

Website: www.hanoisportshotel.com


* Mui Ne Branch 

Address: 246/5 Nguyen Dinh Chieu Street, Ham Tien Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Hotline: (+84) 906.80.90.95 - (+84) 989.661.264 (Mr Truong) , 0903.51.51.39 (Mr Công)

Tel: (+84-6) 2.374.33.33 - (+84-6)2.374.33.34

E - mail: muinesportshotel@gmail.com

Website: www.muinehotelsports.com


* Saigon Branch
Address: 175/21 Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline: (+84) 906.80.90.95 - (+84) 989.661.264 (Mr Truong) 
Tel: (84-8) 3836.52.54

E - mail: booking@saigonsportshotel.com

Website: www.saigonsportshotel.com


 

 

Captcha

HOTLINE

HOTLINE:


0989.66.12.64

0906.80.90.95

0961.07.77.87

0901.77.12.87

HOTLINE

 

Support Online 24/7

 (+844)3926.1687

      (+844)3926.1688

 0906.80.90.95

 0989.66.12.64

 0961.07.77.87

 0901.77.12.87

 

Ticket Booking

 (+844) 3926.1687

     (+844)3926.1688

 0906.80.90.95

 0989.66.12.64

 0961.07.77.87

 0901.77.12.87

 

Google map